Sorry!

Jefe is not available in your location

Need to contact us?

support@luckydino.com

Introduktion

Denna sekretesspolicy beskriver hur Lucky Dino Gaming Limited LLC och dess dotterbolag ("Lucky Dino Gaming Limited", "vi", "vår" eller "oss") samlar in, använder och delar information i samband med din användning av våra webbplatser (inklusive https://luckydino.com, tjänsten och applikationerna (gemensamt kallade "tjänsterna"). Denna sekretesspolicy ("sekretesspolicyn") gäller inte information som våra kunder behandlar när de använder våra tjänster.
Lucky Dino Gaming Limited har för avsikt att skydda den personliga information du ger oss och vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla uppgifter som du har lämnat via webbplatsen förblir skyddade. Av den anledningen har vi skapat denna sekretesspolicy för att tala om för dig vilken information vi samlar in när du använder våra tjänster, varför samlar vi in ​​den informationen och hur vi använder data som samlats in.
Genom att ange dina personuppgifter till Lucky Dino Gaming Limited och använda vår(a) webbplats(er) bekräftar du ditt samtycke till vår användning av dina personuppgifter i enlighet med det här dokumentet. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy och inte vill ge oss den personliga information vi behöver bör du inte använda den här webbplatsen.
Vi kan samla in och ta emot information om användare av våra tjänster ("användare", "du" eller "din") från olika källor, inklusive: (1) information du lämnar via ditt användarkonto (ditt "konto") när du registrerar dig för tjänsterna, (2) din användning av tjänsterna, och (3) från tredje parts webbplatser, tjänster och partner.
Vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy i sin helhet för att bli fullt informerad om dess innehåll. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller Lucky Dino Gaming Limiteds datainsamling, användning eller upplysningsförfarande, vänligen kontakta oss på privacy@luckydino.com.

INFORMATION VI SAMLAR IN

Information du tillhandahåller.
I. Kontoregistrering.
När du registrerar ett konto kan vi begära att du uppger din kontaktinformation inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

II. Betalningsinformation.
När du lägger till betalningsuppgifter på ditt konto riktas den informationen mot våra tredjepartsleverantörer av betalningslösningar. Detta inkluderar din användning av kreditkort och online-betalningssystem.

III. Användarinnehåll.
Såvida du inte har tackat nej till att få marknadsföringsinformation kan vi använda din personliga information, inklusive din e-postadress och telefonnummer, till att ge dig marknadsföringskommunikation avseende produkter, tjänster och kampanjer som vi tror kan vara intressanta för dig. Om du föredrar att sluta få marknadsföring och annat reklammaterial kan du välja bort den tjänsten genom att kontakta vår kundtjänst eller skicka e-post till support@luckydino.com.

IV. Kommunikation.
Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig som till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka till oss samt annan information som du eventuellt väljer att tillhandahålla.
Vilken personlig information som du uppmanas att tillhandahålla, och anledningarna till varför du uppmanas att tillhandahålla den, kommer att förmedlas till dig vid den tidpunkt vi ber dig att uppge din personliga information.

Information vi samlar när du använder våra tjänster.
I. Cookies och andra spårteknologier.
Likt de flesta andra webbplatser samlar vi viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Dessutom kan vi, när du använder våra tjänster, samla in viss information automatiskt från din enhet. Denna information kan innehålla IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), referens-/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidstämpel, klickdata, startsida och referens-URL. För att möjliggöra detta kan en cookie placeras på din dator eller enhet när du besöker våra tjänster. Cookies innehåller en liten mängd information som gör det möjligt för våra webbservrar att känna igen dig. Vi lagrar information som vi samlar in via cookies, loggfiler och/eller transparenta giffar för att lagra dina preferenser. Vi kan också automatiskt samla in information om din användning av funktionerna i våra tjänster samt samla in information om våra tjänsters funktionalitet, din besöksfrekvens och annan information som är relaterad till dina interaktioner med tjänsterna. Vi kan spåra din användning på olika webbplatser och tjänster. I vissa länder, inklusive länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EEA"), kan informationen som nämns ovan betraktas som personlig information enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Information vi mottar från tredje part.
I. Tredjepartskonton.
Om du väljer att länka våra tjänster till ett tredjepartskonto får vi information om det kontot, till exempel ditt autentiseringsnamn från tredjepartskontot, för att möjliggöra länkningen. Om du vill begränsa den information som är tillgänglig för oss bör du besöka sekretessinställningarna för dina tredjepartskonton och se över dina alternativ.

II. Tredjepartspartner.
Vi kan också få allmänt tillgänglig information om dig från våra tredjepartspartner och kombinera den med data som vi har om dig.

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION

Vi använder informationen vi samlar på olika sätt, bland annat till att:

 • Tillhandahålla, driva och underhålla våra tjänster.
 • Ge dig kundsupport och hjälpa dig att skapa, använda och hantera ditt konto.
 • Skapa personliga profiler åt våra kunder som kan leda till lojalitetspoäng och belöningar.
 • Analysera kundtrender genom marknadsundersökningar.
 • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionaliteter.
 • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via en partner, inklusive för att tillhandahålla kundservice, ge dig uppdateringar och ge dig annan information som rör tjänsten.
 • Behandling av dina insatser och transaktioner. Detta inkluderar din användning av kreditkort och online-betalningssystem.
 • Skicka dig sms, e-postmeddelanden, postmeddelanden och pushnotifikationer. Kunderna kan själva välja om de vill delta.
 • Ge våra registrerade kunder information om våra erbjudanden.
 • Identifiera och förebygga bedrägerier, penningtvätt och andra oegentligheter.
 • För att efterleva gällande bestämmelser, inklusive att tillämpa våra användarvillkor eller andra juridiska rättigheter, eller som krävs enligt gällande lagar och förordningar eller begärda av någon rättslig process eller statlig myndighet.

HUR VI DELAR INFORMATION

Vi kan dela med oss av information som du har gett oss till andra företag inom Lucky Dino Gaming Limited och våra affärspartner. Dessa företag omfattar våra moderbolag, deras moderbolag och alla dotterbolag till dessa respektive företag ("koncernen"), liksom andra företag med vilka vi bedriver verksamhet. Databehandling av din information kan genomföras av Lucky Dino Gaming Limited eller av ett annat företag i koncernen, som kan använda en tredje part för att uppfylla sådana databehandlingsbehov.
Du bör också notera att vi och/eller våra tjänsteleverantörer kan behöva överföra dina personuppgifter från ett land till ett annat land inom Europeiska unionens (EU) och Europeiska frihandelssammanslutningens (EFTA) regioner och även till vissa dataprocessorer som kan vara baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), detta för att kunna erbjuda dig en effektiv tjänst. Genom att surfa på webbplatsen och kommunicera elektroniskt med oss bekräftar och godkänner du därmed att vi (eller våra leverantörer eller underleverantörer) kan komma att behandla dina personuppgifter i dessa länder. Vi ska alltid vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter och data behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.
Personliga data kommer alltid att skyddas i enlighet med rättsliga krav. Därför ska de inte vidarebefordras till tredje part, såvida inte sådan information anses lämplig för ditt deltagande i vår verksamhet och i verksamheten som utförs i samarbete med någon av våra affärspartner. Detta ska inkludera behandling av dina förfrågningar i samband med din användning av vårt varumärke, våra produkter och/eller spel eller våra samarbetspartner, såvida inte lagen uttryckligen kräver det. Relevanta myndigheter, tillsynsmyndigheter, anställda i Lucky Dino Gaming Limited (särskilt de som jobbar med kundsupport, betalningar och bedrägerier) samt andra utvalda anställda ska också ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina uppgifter och ge dig hjälp. Du samtycker härmed till sådan överföring av dina uppgifter.

Vi kan dela med oss av informationen vi samlar in på olika sätt, bland annat:

A. Samlad information.
När lagen tillåter kan vi använda och dela information om användare med våra partner i samlad eller avidentifierad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig.

B. Leverantörer och serviceleverantörer.
Vi kan dela information med tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster å våra vägnar, till exempel för att hjälpa till med att tillhandahålla våra tjänster, för marknadsföringsändamål och att ge dig information som är relevant för dig, t.ex. produktavslöjanden, programvaruuppdateringar, specialerbjudanden eller annan information.

C. Information vi delar när du registrerar dig genom en hänvisning.
Om du registrerar dig för våra tjänster genom en hänvisning från en vän kan vi dela information och berätta för den som hänvisade att du använde hänvisningen för att registrera dig hos oss.

D. Analys.
Vi använder analysleverantörer som till exempel Google Analytics. Google Analytics använder cookies för att samla in icke-identifierande information. Google tillhandahåller ytterligare sekretessalternativ avseende sina Analytics-cookies på http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

E. Affärsöverföringar.
Information kan överföras eller överlåtas på annat sätt till eventuell förvärvare, efterträdare eller uppköpare som en del av eventuell föreslagen fusion, förvärvning, skuldfinansiering, försäljning av tillgångar eller liknande transaktion eller i händelse av insolvens, konkurs eller mottagande i vilken information överförs till en eller flera tredje parter som en del av våra affärstillgångar.

F. Som krävs enligt lag och liknande upplysningar.
Vi kan också dela information för att (1) uppfylla alla tillämpliga lagar, regler, rättsliga processer eller myndigheters begäran; (2) tillämpa denna sekretesspolicy och våra användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser, (3) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, (4) svara på dina önskemål eller (5) skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, våra användare och allmänheten. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och förebyggande av spam/malware.

G. Med ditt samtycke.
Vi kan dela information med ditt samtycke. Men vi säljer aldrig eller på annat sätt överför någon personlig information till tredje part utan en giltig anledning som te x rapportering till rättsliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter.

H. Affiliates och marknadsföringspartners.
Vi använder affiliates och marknadsföringspartners som kan annonsera våra tjänster till dig. Vi delar inte personliga uppgifter med dessa partners och vi tar inget ansvar för de tjänster de tillhandahåller.

JURIDISK GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan kommer att bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.
Vi kommer emellertid endast att samla in personliga uppgifter från dig om (1) vi behöver personlig information för att kunna ingå ett avtal med dig, (2) behandlingen av uppgifterna är i våra legitima intressen och inte överträder dina rättigheter, eller (3) när vi har ditt samtycke till att göra det. Vi har ett legitimt intresse av att driva våra tjänster och kommunicera med dig för att tillhandahålla dessa tjänster, till exempel när vi svarar på dina frågor, förbättrar vår plattform, marknadsför eller upptäcker eller förebygger olagliga aktiviteter.
I vissa fall kan vi också ha en laglig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller på annat sätt behöva personlig information för att skydda dina eller andra personers vitala intressen.
Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att uppfylla ett lagligt krav eller ingå ett avtal med dig kommer vi att klargöra det vid den aktuella tidpunkten och ge dig råd om huruvida din personliga information är obligatorisk eller inte (och informera dig om de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar din personliga information).

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Du kan komma åt andra tjänster från tredje part via våra tjänster, till exempel genom att klicka på länkar till tredjepartstjänster via våra tjänster. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyn och/eller praxis för dessa tredjepartstjänster, och vi uppmanar dig att noggrant läsa deras sekretesspolicy.

SÄKERHET

Lucky Dino Gaming Limited har åtagit sig att skydda din information. För att göra det använder vi en mängd olika säkerhetstekniker och -åtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig i proportion till risken som det medför att behandla din personliga information. Tänk dock på att internet inte kan garanteras vara 100 % säkert.

DATARETENTION

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in från dig så länge vi har legitima skäl att göra det (till exempel för att ge dig en tjänst du har begärt eller att följa gällande lagar, skattelagar eller bokföringskrav).
När vi inte har något legitimt skäl att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller om det inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv) lagra den på ett säkert sätt och isolera den från ytterligare bearbetning tills radering är möjlig.

TILLGÅNG

Om du är en registrerad användare kan du få tillgång till viss information kopplad till ditt konto genom att logga in på våra tjänster eller e-posta support@luckydino.com. Om du säger upp ditt konto kan all offentlig aktivitet på ditt konto före borttagning förbli lagrad på våra servrar.
För att skydda din integritet och säkerhet kan vi också vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du uppdaterar eller tar bort din information. Informationen som du lämnar till oss kan komma att arkiveras eller lagras regelbundet av oss enligt säkerhetskopieringsprocesser som genomförs under normal drift i syfte att kunna återställa den om en systemkrasch skulle inträffa. Din möjlighet att komma åt och korrigera din information kan tillfälligt begränsas om det skulle kunna: hindra Lucky Dino Gaming Limited från att följa en laglig skyldighet, minska Lucky Dino Gaming Limiteds förmåga att undersöka, rikta eller försvara rättsliga krav, resultera i avslöjande av personlig information om en tredje part eller resultera i brott mot ett avtal eller offentliggörande av affärshemligheter eller annan proprietär affärsinformation som tillhör Lucky Dino Gaming Limited eller en tredje part.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER UNDER GDPR ("GENERAL DATA PROTECTION REGULATION")

Om du är bosatt inom EES har du följande rättigheter angående skydd av personuppgifter:

 • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära att radera din personliga information kan du när som helst e-posta support@luckydino.com.

 • Dessutom kan du göra invändningar mot behandlingen av din personliga information, be oss begränsa behandlingen av din personliga information eller begära överföring av din personliga information. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att e-posta support@luckydino.com.

 • Du har när som helst rätt att tacka nej till marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig. Du kan göra det genom att klicka på länken "avprenumerera" eller "tacka nej" i de marknadsföringsrelaterade e-postmeddelandena vi skickar till dig. För att tacka nej till andra former av marknadsföring, kontakta oss genom att e-posta support@luckydino.com eller chatta på vår hemsida.

 • Om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan samtycket återkallades, och påverkar inte behandlingen av din personliga information som utförs i enlighet med övriga lagliga behandlingsgrunder.

 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet angående vår insamling och användning av din personliga information. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.
  Vi svarar på alla förfrågningar vi mottar från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

DINA VAL

Du kan använda vissa av funktionerna i tjänsterna utan att registrera dig, vilket begränsar vilken typ av information vi samlar in.
Du kan avbryta din prenumeration på vissa kampanjmeddelanden via e-post från oss. Om du vill göra det, följ helt enkelt instruktionerna som finns i slutet av e-postmeddelandet. Även om du tar bort din prenumeration kan vi fortfarande kontakta dig för informations-, transaktions- eller kontorelaterade ändamål samt liknande ändamål.
Många webbläsare har möjlighet att inaktivera cookies, vilket kan förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies eller aktivera selektiv användning av cookies. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att vissa funktioner samt personaliseringen av våra tjänster inte fungerar längre. Du kommer att fortsätta att få marknadsföringsmaterial, men det kommer inte att skräddarsys för dina intressen.

BARNS INTEGRITET

Lucky Dino Gaming Limited samlar inte medvetet in information om barn under 18 år. Barn under 18 år är förbjudna att använda våra tjänster. Om du fått veta att ett barn har gett oss personliga uppgifter i strid med denna sekretesspolicy kan du varna oss på support@luckydino.com.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du kastar ett öga på den ofta. Ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på våra webbplatser. Om vi ​​väsentligt ändrar hur vi använder eller delar personuppgifter som tidigare samlats in från dig via våra tjänster kommer vi att meddelar dig om det via våra tjänster, e-post eller annan kommunikation.

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Lucky Dino Gaming Limited är ett globalt företag. Vi kan komma att överföra personlig information till andra länder än det land där uppgifterna ursprungligen samlades in. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför din personliga information till andra länder skyddar vi den informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy kan du kontakta oss på privacy@luckydino.com